7.00-8.30 – przywitanie dzieci, zabawy poranne, zabawy ruchowe, zabawy w dowolnie wybranym kąciku zainteresowań, gry i zabawy stolikowe.

8.30-9.30 – podział na grupy, przygotowanie do śniadania, śniadanie.

9.30-11.00 – zajęcia i zabawy dydaktyczno – wychowawcze w ramach poszczególnych obszarów edukacyjnych. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

11.00-11.30 – przygotowanie do obiadu, obiad (I danie)

11.30-14.00 – odpoczynek poobiedni, leżakowanie.

14.00-14.30 – przygotowanie do obiadu, obiad (II danie)

14.30-15.30 – zabawy ruchowe, zabawy w dowolnie wybranym kąciku zainteresowań. Twórcza aktywność dzieci.

15.30-16.00 – podwieczorek.

16.00-17.00 – zabawy stolikowe, zajęcia wyciszające, pożegnanie z dziećmi.