W naszym Żłobku stosujemy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające ich rozwój psychomotoryczny oraz konieczność pracy grupowej i indywidualnej.

Zabawy tematyczne
Rozwijają funkcje umysłowe, mowę i pamięć.

Zajęcia muzyczne
Rytmika i muzykoterapia – rozwijają wrażliwość muzyczną.

Zajęcia plastyczne
Rozwijają zdolności manualne i ekspresję twórczą.

Zabawy manuale
Rozwijają zręczność i koordynację ruchów; usprawniają pracę dłoni – palce i nadgarstki; usprawniają procesy myślenia i koncentracji, ćwiczą cierpliwości i wytrwałość.

Bajkoterapia
Kształci percepcję słuchową i wyobraźnię, wspomaga rozwój mowy i pamięci.

Zabawy z chustą Klanza
Wspomagają aktywność i zaangażowanie do wspólnej zabawy oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.