Zachęcamy do udziału w trzydniowych zajęciach adaptacyjnych, które mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności żłobkowej. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem.

 Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w III etapach:

  • Dziecko na początku uczestniczy w zajęciach w raz z rodzicem lub opiekunem.
  • Rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.
  • Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie.

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie dzieciom przekraczania progu dom – żłobek, obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci pod opiekę personelu placówki, nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.