Zachęcamy do udziału w zajęciach adaptacyjnych, które mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności żłobkowej. Oswajają się z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem.

 Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w II etapach:

  • Dziecko uczestniczy w zajęciach wraz z rodzicem lub opiekunem (spotkanie popołudniowe)
  • Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (spotkanie poranne)

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie dzieciom przekraczania progu dom – żłobek, obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci pod opiekę personelu placówki, nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.